• 5 5
  • 1 1 1
  • 2 2
  • 3 3

Colegiul Hyperion


 

SpecializareDurataTaxa
Analist programator - Web design, game design  3 semestre(1,5 ani)  1700 lei/semestru
Asistent de gestiune - Contabilitate primară  2 ani  1700 lei/semestru
Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții  3 semestre(1,5 ani)  1700 lei/semestru

 

Detalii...

 


Deschiderea anului 2020-2021 pentru anul II la Colegiul Hyperion va avea loc luni, 14.09.2020 ora 12 in incinta corpului A, etaj 6, sala 6.9.

 

 

Universitatea Hyperion


ISTORIC ȘI MISIUNE

Universitatea Hyperion a fost înfiinţată în 1990 odată cu Fundaţia Universitară Hyperion, ca asociaţie cultural ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, de tip non-profit, cu un număr iniţial de 5 facultăţi.

În prezent, Universitatea are în structura sa 17 programe de studii de licenţă (specializări) şi 16 programe de masterat acreditate, acoperind o paletă largă de domenii și specializări în concordanță cu cerințele pieței muncii (de la științe socio-umane și arte până la cele exacte și inginerești).

Dispunând de o maximă mobilitate și flexibilitate, Universitatea Hyperion prezintă cea mai dinamică și rapidă adaptare a curriculei și metodicii la cerințele actuale și beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale ştiinţelor exacte şi inginereşti, ştiinţelor economice, juridice, sociale, politice şi ale comunicării, ştiinţelor educaţiei și psihologiei, ştiinţelor umaniste şi ale naturii, artelor (artele spectacolului de teatru, cinematografie şi media).

PROCESUL DIDACTIC

Întregul proces de pregătire universitară este proiectat pe baza unor planuri de învăţământ moderne, care țin pasul cu avansul științific și tehnologic, corelate cu planurile de învăţământ internaționale și conforme cerințelor ARACIS.

Temeinica pregătire de specialitate a studenţilor Universităţii Hyperion din Bucureşti rezultă şi din procentul de peste 90% al absolvenţilor care au promovat examenele de licenţă și de un număr de peste 30.000 de licenţiaţi care au fost angajați  în cele mai diverse domenii de activitate, precum şi în învăţământul preuniversitar şi universitar, în institute de cercetare, administraţie, instituţii financiare şi social-culturale, media, etc, apreciați pentru competența și rigurozitatea care le-a fost cultivată la Universitatea Hyperion. De altfel, obiectivul principal al instituției îl reprezintă creșterea gradului de absorbție al absolvenților pe piața muncii de la 95% la 100%.

 

Citeste mai mult...

Contact


Adresa: Calea Călăraşilor 169, Corp A, Sector 3, Bucureşti

Telefon: +40 314 328 990

E-mail: rectorat@hyperion.ro